PRE ZVIERATÁ

 

PRE ZDRAVIE

 

PRE VÁS

O nás

Zoetis je celosvetovou organizáciou zameranou na zdravie zvierat, s cieľom neustále podporovať svojich zákazníkov a ich podnikanie. Vychádzame zo 60ročnej skúsenosti a ponúkame kvalitné liečivá a vakcíny, podporu a vzdelávanie. Každý deň sa usilujeme o to, aby sme lepšie porozumeli všedným, avšak zásadným otázkam, s ktorými sa veterinárni lekári či chovatelia zvierat stretávajú a považujú ich za relevantné.

Názov našej spoločnosti Zoetis (zo-e-tys) má svoj pôvod v slove „zo“, ktoré poznáme ako súčasť slov zoo či zoológia. Je odvodené od slova „zoetic“, ktoré vyjadruje spojenie „týkajúce sa života“
a predznamenáva zameranie našej spoločnosti podporovať všetkých veterinárnych lekárov
a chovateľov hospodárskych a spoločenských zvierat, bez ktorých sa nikto z nás nedokáže zaobísť.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis Luxembourg
Holding S.à r.l.
Avenue J.F. Kennedy 51
L-1855 Luxemburg
 
PREVÁDZKA:
 
Zoetis Luxembourg Holding S.à r.l., organizačná zložka
Karadžičova 8/A
821 08  Bratislava
t: +421 2 5939 6000
f: + 421 2 5939 6200
e: infovet.cz@zoetis.com